Lättvikt, en avgörande faktor för framtiden, 12 miljoner i utvecklingsstöd på väg…

Submitted by Carolyn Stanley on 16 June 2017

LIGHTer är en branschöverskridande nationell lättviktsarena för teknikutveckling. Den 10 maj genomförde LIGHTer en workshop och möte gällande ”Resultat och Industrinytta” som hittills ganska naturligt har handlat mycket om plast och kompositer. På seminariet genomfördes en projektkavalkad:

• TripleC - Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper • RELIGHT - Återvinning av mixade lättviktsmaterial • Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer • TINA - Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjocklek

 LIGHTer betonar att kraven på lättare produkter ökar inom alla branscher, exempelvis fordon, flyg, marin, verkstad, möbler, bygg, energi och infrastruktur. Lättvikt spelar en helt avgörande roll för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan vilket i sin tur är en förutsättning för ökad tillväxt på en global marknad. Triple Steelix är en aktiv medlem i LIGHTer och vi är övertygande om att kombinationen med ett av jordens vanligaste fasta grundämnen, med unika miljöegenskaper kommer att ha en stark roll i framtida lätta konstruktioner, dvs järn eller som i förädlad form brukar kallas för stål.

I stort sett alla producerade material är återvinningsbara, men få är så självklara som stål, och med de nya extremt hållfasta kvaliteter som nu har nått marknaden så är det ett självklart fokus för lättvikt då det går att göra produkterna supertunna med bibehållen styrka. Men för att det ska lyckas så är ytterligare utveckling av formning och fogning de stora utmaningarna. Med en utmärkt kombination av hög hållfasthet, hållbarhet och 100% återvinningsbarhet så är det ett material för många tillämpningar. Att uppnå 20–50 % viktminskning är i många fall möjligt om man väljer ”High Tech Steel”.

Har ni en utmanande lättviktsidé så kan det finnas stödmöjlighet. Höstens utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt har öppnat. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 4 september 2017, kl. 14.00. Aktuell information om utlysningen, mallar till ansökan och länk till ansökningsfunktionen finns på Vinnovas hemsida. Med utlysningen vill man skapa branschöverskridande kunskap i form av lösningar, metoder, demonstratörer och kompetens för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar. Erbjudandets syfte är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att bygga ny kunskap och kompetens, genom att stärka samverkan mellan forskning, utveckling och implementering samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

Cluster organisation
Share this Article